Nakupte alespoň za 800 Kč a dopravu máte zadarmo! Nakupte alespoň za 800 Kč a dopravu máte zadarmo!

SOUTĚŽ - Nakup a vyhraj smart hodinky Xiaomi

Připravili jsme si pro vás velkou vánoční soutěž o inteligentní hodinky Xiaomi Amazfit GTS. Stačí nakoupit na našem eshopu a jste automaticky zařazen do slosování této exkluzivní ceny! Přejeme hodně štěstí. 😊

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost MAX SPORT, SRO, se sídlem Mlynské Luhy 76 / A, 821 05 Bratislava, IČO: 31368891, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 6687 / B (dále jen "Pořadatel ").

2. Trvání soutěže

Soutěž "SOUTĚŽ - Nakup a vyhraj smart hodinky Xiaomi" je časově limitovaná a probíhá ve dnech od 8.12.2020 do 20.12.2020 včetně. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s trváním a konáním soutěže.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která souhlasí s podmínkami. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Hlavní podmínkou zařazení do soutěže je nákup produktů Max Sport v libovolné hodnotě na webové stránce www.maxsport.sk nebo na webové stránce www.tvujmaxsport.cz v ohraničeném období soutěže.

4. Ceny

Pořadatel soutěže předá výherci následující Cenu / ceny:

· Xiaomi Amazfit GTS smart hodinky

Cenu / Ceny budou vylosované najednou ze všech soutěžících po ukončení soutěže. Vyplacení výhry v hotovosti není možné.

5. Losování, prohlášení výherců a informování výherců a převzetí výhry

Losování soutěže se uskuteční dne 21.12.2020 a bude probíhat pod dohledem 2 osob určených Pořadatelem.

Losování je provedeno softwarem, který je k tomu určen, to znamená náhodně vybírá Výherce z databáze všech Soutěžících.

Výherce bude o výhře informován písemně v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro dané Ceny byly splněny, nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru Cen.

Výherci bude Cena předána způsobem, který si dohodne Pořadatel s Výhercem po jeho kontaktováni prostřednictvím zprávy na Facebooku. V případě, že bude výhra zaslána poštou, pořadatel neodpovídá za ztráty nebo poškození způsobené Slovensku poštou.

Pokud výherce do tří dnů od prvního kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, výhru získává náhradník.

Náhradník je vylosován ihned poté, co Pořadatel zjistil, že výherce neprojevil souhlas s nabytím výhry, vzdal se výhry, odepřel souhlas, resp. nesplnil jinou podmínku podle těchto pravidel, a to obdobným způsobem jako při prvním losování Vítěze.

Pokud nastane stejná situace i při prvním náhradníkovi, výhru získává náhradník vylosován ve druhém pořadí a postupně až náhradník ve dvacátém pátém pořadí.

Do soutěže nemohou být zařazeni zaměstnanci společnosti, jejich rodinný příslušníci a ani nijak jinak spřízněné osoby.

Soutěž platí jen pro B2C zákazníky e-shopu. Nákupy uskutečněné přes IČO nebudou zařazeny do závěrečného slosování.

6. Osobní údaje

Účastí v soutěži dává každý soutěžící souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu, které soutěžící poskytl za účelem realizace soutěže, jeho účasti v soutěži.

Zpracování údajů se řídí Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, které byly zpřístupněny na Facebook stránce https://www.facebook.com/MaxSportCZ.

7. Závěrečná ustanovení

Ustanovení těchto podmínek soutěže se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/MaxSportCZ.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, délku trvání jakož i podmínky hry, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění slosování, počet výherců, jakož i druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel zveřejní na Facebook stránce https://www.facebook.com/MaxSportCZ. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícími v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.

Výherce nemá právní nárok na výměnu Ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Soutěžící bere na vědomí, že výhry ze sázek a her není možné podle platných právních předpisů vymáhat soudní cestou.

Zapojením se do soutěže vyjadřují soutěžící svůj souhlas řídit se těmito podmínkami soutěže.

Soutěž není v žádném případě uspořádána ani podporována společností Facebook a ani za ni Facebook nijak neručí.